Schlagwort: O. n. koriakorum

Koryak Snow Sheep (O. n. koriakorum)

The Koryak Snow Sheep occurs north of Kamchatka. It is somewhat smaller than the Kamchatka race.